Jannie Rydahl

Profil

Jannie Rydahl

Jeg er særligt sensitiv. Dette karaktertræk har i mange år været en hindring for mig, men i dag har jeg vendt det til en styrke i mit liv. Forhindringerne i min fortid har givet mig en dyb indsigt i, hvad det vil sige at være særligt sensitiv på godt og ondt. Ligeledes har jeg på egen krop mærket, hvordan dette karaktertræk ofte misforstås og fejlbehandles af omgivelserne.

Jeg er mor til 4 dejlige børn i alderen 4-14 år, som alle er særligt sensitive på hver deres skønne måde. De to ældste er undfanget ved hjælp af reagensglasmetoden, da jeg var uforklarligt barnløs. De to yngste derimod blev skabt naturligt som følge af en kostomlægning, der afbalancerede min hormonbalance. Kostomlægningen medførte også et større mentalt overskud og en øget lykkefølelse for mig. Denne erfaring gav mig indsigt i, hvor stor en rolle kosten rent faktisk spiller for vores fysiske og psykiske velbefindende. Kostvejledning udgør derfor et af værktøjerne i min rådgivning til dig og dit sensitive barn.

Kort tid efter fødslen af mit 3. barn blev jeg ramt af stress og udbrændthed og stod på det tidspunkt over for at blive udredt for ADHD/ADD. Jeg valgte at takke "nej tak" til "stemplet i panden" og i stedet for justere rammerne omkring mit liv. Umiddelbart forinden var jeg blevet bekendt med, at der var et sammenfald mellem karaktertrækket for særligt sensitive mennesker og symptomerne for ADHD/ADD. Den eneste forskel er, at særligt sensitive mennesker er være utrolig gode til at koncentrere sig, hvor imod mennesker med diagnoserne ADHD/ADD har meget vanskeligt ved at fastholde koncentration. Det paradoksale er dog, at mennesker, der er ramt af stress ofte har svært ved at koncentrere sig og særligt sensitive er lettere disponeret for at blive ramt af stress, fordi mennesker med dette karaktertræk mangler en slags filter, som gør, at de tager alle følelsesmæssige og sanselige indtryk dybt ind. 

Det særligt sensitive karaktertræk er endnu ikke anerkendt inden for lægevidenskaben. Forskningen viser dog, at 15-20 % af jordens befolkning er født særligt sensitive. Da der tilnærmelsesvis er lige så mange med psykiatriske diagnoser, så tillader jeg mig at forholde mig kritisk til systemets måde at håndtere de mange menneskers psykiske ubalancer på.

Når unge mennesker, voksne og forældre til børn kommer til mig, så møder jeg dem alle med et åbent sind. Jeg spotter personlige potentialer og guider intuitivt mine kunder til et lykkeligt liv i balance. 

Min mission er at hjælpe særligt sensitive børn og unge i ubalance og bidrage til at de selv kan skabe et lykkeligt og værdigt liv. Jeg hjælper dig som forælder til et sensitivt barn med at tilpasse rammerne omkring dit barn efter dit barns behov. Jeg giver dig værktøjerne til at skabe et fundament, der understøtter dit barns behov og sikrer vedvarende trivsel for dit barn.

Jeg har en baggrund som byplanlægger i den offentlige sektor, hvor mit fokus har været at bidrage til at skabe bæredygtige fysiske rammer, der fordrer menneskelig trivsel. Dette virke har givet mig et dybdegående kendskab til, hvilke omgivelser særligt sensitive mennesker bør opsøge samt erfaring med, hvor stor indvirkning vores omgivelser rent faktisk har på vores velbefindende. For at kunne forstå og hjælpe det hele menneske har jeg suppleret min kreative ingeniørfaglighed med uddannelser inden for positiv psykologi, mindfulness, traumehåndtering, terapi og coaching.

Jeg har i en årrække arbejdet som terapeutisk mentor og specialpædagogisk støtteperson for sensitive børn og unge. Det har givet mig en dyb indsigt i det offentlige systems håndtering af børn og unges psykiske udfordinger med at passe ind i en sanseligt og følelsesmæssigt overstimulerende hverdag. 

Jeg ved, hvordan “systemet” fungerer set inde fra. Jeg ved, at måden ubalancerede børn tackles på i dag ofte er ved at lede efter “fejlen” inde i dem. Jeg ved, at økonomi og vækst i vores samfund går forud for miljøhensynet og menneskets ve og vel og at den offentlige sektor er præget af “kassetænkning” og bundlinje. Desværre er det bare sådan, at behov som tryghed, omsorg, anerkendelse osv. ikke kan prissættes og derfor ikke indgår i de økonomiske beslutningsgrundlag, som mange af de politiske beslutninger ofte baserer sig på! Og det er lige præcis her kæden knækker.

Det er min overbevisning og erfaring, at man ved at anskue problemstillingen omkring barnet helhedsorienteret og ud fra et psykologisk behov for derefter at justere på rammerne omkring barnet kan afværge ubalancen og få barnet til at blomstre. Jeg ved, hvad der skal til for, at det kan lykkes for DIT barn!

Jeg har gået mange omveje, men lever i dag et lykkeligt liv, hvor det at være særligt sensitiv er vendt til en styrke. Jeg har banet vejen for mine egne børn og mange andre sensitive børn og jeg vil glæde mig til at hjælpe dit barn til et liv i balance.