Kendetegn

Personlig sensitivitet

Det særligt sensitive barn funderer længe og dybt over situationer, problemstillinger og oplevelser.

Det særligt sensitive barn kan have meget svært ved at træffe en beslutning og det er ofte meget energikrævende, da der typisk både er flere små nuancer og store overvejelser med i betragtningen.

Det rige indre liv kan virke som en klods om benet for det særligt sensitive barn ved negative hændelser, hvor barnet kan have en tendens til at blive sort-seende, fordømmende, selvkritisk og dvæle meget længe ved den ubehagelige oplevelse. Når dit barn derimod er i balance kan det fremtræde bemærkelsesværdigt opfindsomt, problemløsende, fornuftigt og konstruktivt. Her er der typisk humor, empati, positivitet og rummelighed i dit barns måde at føle og tænke om sig selv, andre og fremtiden.

Sådan støtter du dit særligt sensitive barn:

1.

Hjælp dit barn med at fokusere positivt

Hvis dit barn er plaget af tankemylder, selvkritik eller har bekymringer, så udsætter det hjernen for stress og hæmmer handlekraften. Hjælp dit barn med at tilgive og acceptere andre og sig selv for fejl og mangler.

Forsøg at få barnet til at tage ved lære af hændelserne, så det kan blive i stand til at håndtere en tilsvarende situation i fremtiden. Det kan være skadeligt for dit barn, og påvirke dets dømmekraft og adfærd helt ind i voksenalderen, hvis det blot fortrænger de negative oplevelser eller hvis barnet vedvarende overbekymrer sig.

2.

Lær dit barn at flytte fokus og “hæve” sig op over det negative

Når dit barn udsættes for svære situationer og der opstår indre uro og overstimulering, forårsager det negative tanker og følelser i det særligt sensitive barn. Hjælp dit barn med at finde ro, f.eks. ved at tage det med ud at gå i naturen, inden det skal træffe beslutninger. Og lær det, at når det føler sig uroligt, må det først berolige sig selv, inden det tænker videre.

Dit barn skal lære at kunne flytte fokus over på det, der virker, og derfra løse problemerne konstruktivt. Det skal have hjælp til at lære at se problemet fra de andres synsvinkler og løse konflikter gennem respektfuld dialog.

3.

Hjælp dit barn til at skelne mellem mere og mindre vigtige ting at fordybe sig i

Det er positivt at reflektere dybt over en opgave eller beslutning, men det er negativt at fokusere og dømme andre for deres fejl og mangler. Lær dit barn at skelne, så det kan bruge sit rige indre liv konstruktivt i stedet for destruktivt.