Forløb

12 ugers mentorforløb – for dig og dit barn

Kom trygt og sikket i mål med et mentorforløb

Dette mentorforløb er designet til dig, der har et barn i psykisk ubalance. Du oplever en frustration over, at du ikke er i stand til at hjælpe dit barn på den rigtige måde og du sidder måske også med en følelse af magtesløshed.

Du har muligvis overvejet at få dit barn udredt og diagnosticeret eller måske har dit barn allerede en psykiatrisk diagnose?

Jeg møder dit barn, der hvor det er og ser det som et fuldkomment og unikt individ, der har styrker og svagheder ligesom alle andre. 

Dit barn fortjener at vokse op med en følelse af at være elsket og accepteret, som det unikke lille individ, det er. For dit barn ER noget særligt og det KAN noget særligt. Det kræver blot de rette betingelser for at kunne blomstre. Med sensitiviteten følger nemlig også en sårbarhed, som der skal tages vare på.

Ved at skabe de rette rammer omkring dit barn, vil dit barn kunne trives og opleve livsglæde, ligesom andre sunde og jævnaldrende børn og ved at møde dit barn med accept og anerkendelse, kan du styrke dit barns selvværd. Et barn i psykisk ubalance er ofte præget af lavt selvværd.  

Langt de fleste børn og voksne har brug for et fællesskab og en sammenhæng for at kunne opnå det bedste resultat. Derfor tilbydes dette mentorprogram for dig, der har brug for hjælp og vedvarende støtte til at knække koden til dit barns ubalance.

Der er 100 % fokus på dig og dit barn. Gennem 12 individuelle samtaler arbejder du tæt sammen med mig om at få opfyldt din drøm om en harmonisk familie og skabe de nødvendige forandringer, der skal til for, at du og dit barn kan trives. I fællesskab sikrer vi, at du føler dig tryg hele vejen og kommer sikkert i mål med de nødvendige justeringer i rammerne omkring dit barn.

Parallelt med vores samtaler tilbyder jeg 1:1 interaktion med dit barn 6 gange inklusiv i mentorforløbet, hvor dit barn gennem samtale, mindfulnessøvelser og leg (gerne i skoven, hvis det er muligt) får genopbygget roen i kroppen og øget selvværdet.

Forløbet for dit barn kan du læse mere om her

Vi arbejder ud fra SENSITIV modellen – formularen til et harmonisk og lykkeligt liv som særligt sensitiv, suppleret med personlig rådgivning tilpasset dig.

I fællesskab finder vi frem til, hvor indsatsen skal sættes ind for, at du kan genskabe balancen for dig og dit barn.

Trin for trin gennemgår vi de 8 fokusområder, hvor du vil opnå brugbare og afgørende værktøjer til at støtte og guide dit barn. Vi har også fokus på, hvor du er i dit liv, og hvilke tiltag i din hverdag, der vil kunne hjælpe dig og dit barn. 

For det er af afgørende betydning for dit barn, at du også er i balance. Du må selv være fyldt op for at have overskud til at kunne støtte og guide dit udfordrede barn.

Med min hjælp vil du kunne foretage det rette retningsskifte, for at du kan skabe en ny vej for dig og dit barn, der leder dig til et lykkeligt liv med overskud og glæde.

Efter de 12 uger ved du lige præcis, hvordan DU kan sikre et vedvarende bæredygtigt, trygt og kærligt fundament for dig og dit barn.

Din proces

UGE 1 - Find hjem til dig selv – Hvem er du inderst inde og hvor vil du gerne hen?

UGE 2 - Få styr på dine prioriteringer – Har du fokus på det rette og hvad ønsker du at opnå?

UGE 3 - Sæt retning på dine drømme – Få værktøjerne til at gøre dine drømme til virkelighed!

UGE 4 - Sund kost – Få opskriften på den diæt, der kan understøtte trivslen for dig og dit barn.

UGE 5 - Energibalance – Hvad sker der i kroppen under bevægelse og hvorfor er det vigtigt at motionere?

UGE 6 - Naturlige omgivelser – Genfind roen i naturen, men hvilke omgivelser er mest gavnlige for trivslen?

UGE 7 - Sanselighed – Stimuler dit barns sanser på den rigtige måde og undgå overstimulering.

UGE 8 - Indre Balance – Få brugbare værktøjer til at booste dit barns indre balance gennem anerkendende kommunikation.

UGE 9 - Tanker – Hvordan tænker dit barn om sig selv? Hjælp dit barn til at løfte sin mentale ydeevne gennem positiv tænkning.

UGE 10 - Indeklima – Et godt indeklima understøtter trivslen blandt mennesker, men hvad er et godt indeklima?

UGE 11 - Væren tilstand – Vi har alle brug for pauser, men hvad karakteriserer en kvalitativ pause?

UGE 12 - Kom sikkert i mål – Skab en tryg hverdag med overskud til dig og dit barn

Praktisk

Forløbet starter med en 1:1 samtale, hvor vi taler om dit barns udfordringer og behov og hvor vi får sat retning på, hvilken tilværelse, du drømmer om at opnå for dig og dit barn.

Herefter mødes vi 11 gange enten på Teglværksbakken 5, 3140 Ålsgårde, hjemme hos dig eller via Skype.

Under samtalerne taler vi om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at justere rammerne omkring dit barn og jeres relation.

Vi italesætter et fokusområde ad gangen og jeg hjælper dig med at udvælge 1-3 indsatser, som du herefter skal arbejde med at få implementeret i jeres hverdag på en naturlig måde.

Forløbet tilpasses det tempo, der passer dig og dit barn.

Forløbet afsluttes med, at vi i fællesskab får formuleret din handlingsplan, der indeholder de nødvendige justeringer i rammerne omkring dit barn og som tager udgangspunkt i dine og dit barns behov.

Du kan se frem til at få brugbare værktøjer, der hjælper dig til at genfinde glæden og overskuddet i din tilværelse.

Efter forløbets afslutning vil du ikke længere have følelsen af at skulle overleve din hverdag med dit barn. Du vil være fyldt op med glæde og lykke og i langt højere grad kunne nyde dit liv - sammen med dit barn.

 

Hvornår

Samtalerne i forløbet foregår, når det passer dig.

Ring til mig på 2713 8293, så finder vi ud af, hvordan og hvornår det bedst vil kunne passe dig. 

Dit udbytte

 • Afgørende ny viden om dit barns styrker, potentialer og særlige behov som særligt sensitiv
 • Klarhed og opmærksomhed på dine værdier og ønsker
 • Et defineret ønske om, hvad du vil ændre og skabe for fremtiden
 • Ny viden og masser af inspiration til personlig udvikling og styrkelse af rollen som forælder
 • Du bliver afklaret, får overblik, bliver fastholdt i processen og laver aftaler med mig (og ikke kun dig selv)
 • Du får konkrete øvelser og redskaber, der kan hjælpe og støtte dit barn
 • Du får coaching og rådgivning lige der, hvor du har mest brug for det
 • Konkrete værktøjer, der bidrager til overskud, glæde og trivsel for dig og dit barn
 • Overskud til at guide dit barn til en lykkelig tilværelse i balance

 

Dit barns udbytte 

 • Øget tryghed og mere mod på livet
 • Større selvtillid, selvværd og livsglæde
 • Indre ro og øget empati over for andre
 • Lettere ved at regulere sine følelser og impulser
 • Et styrket immunforsvar og et lavere blodtryk 
 • En bedre hukommelse, øget koncentrationsevne og øget indlæringsmuligheder,
 • Redskaber til at håndtere en udfordrende hverdag med megen stimuli
 • Overskud til at leve livet, hvor daglige kampe er lagt på hylden
 • Større livsglæde 

Pris:

9.995 kr. for hele forløbet