Kendetegn

Social sensitivitet

Særligt sensitive beriges og drænes intenst i sociale sammenhænge

Stemningerne i de miljøer, som det særligt sensitive barn vokser op i og befinder sig, skaber grobunden for, hvordan barnet fremadrettet omgås andre mennesker. I et kærligt, trygt og respektfuldt miljø kan særligt sensitive børn udvikle sociale evner over middel. I et kritisk, utrygt og køligt miljø, hvor der er uløste konflikter og manglende varme eller konsekvens, kan særligt sensitive udvikle sociale evner under middel.

Særligt sensitive påvirkes meget af andres vrede, sorg, tristhed eller andre stærke følelser. De kan føle sig “smittede” af positive følelser eller drænede af andres negative følelser. De reagerer meget positivt på anerkendelse og kan blive mere nedslåede over kritik. Når de er tilpas stimulerede, er de ofte bemærkelsesværdigt omsorgsfulde, medfølende, ansvarlige og loyale.

Sådan hjælper du dit særligt sensitive barn:

1.

Lær dit barn at håndtere kritik, skuffelse og afvisning

Støt dit barn i at afvise den uberettigede kritik og bruge den berettigede kritik til at forbedre sig. Hjælp dit barn til at have realistiske forventninger til andre og med at indse, at andre ikke altid har samme stærke indlevelsesevne.

Træn dit barn i at tage ved lære af afvisninger og lær det at sætte og respektere grænser samt skabe relationer med gensidig respekt.

2.

Lær dit barn at bruge sin empati med omtanke

Når nogen har det svært, opstår der blandt særligt sensitive mere aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til at ‘skride til handling’. Lær dit barn at skelne mellem, hvornår det skal hjælpe, og hvornår det er bedst ikke at blande sig.

Støt det i at undgå ’empatitræthed’, som opstår, hvis det konstant føler, at det ikke må slappe af og være glad, når andre har det svært.

3.

Vær en god rollemodel og hjælp dit barn med at fokusere positivt

Rollemodeller har stor indvirkning på det særligt sensitive barn. Vis dit barn gennem din egen adfærd, hvordan man sætter respektfulde grænser og løse konflikter.

Hjælp dit barn til at have fokus på alle de gode ting i livet, ved kammerater, oplevelser i løbet i dagen m.m. for på den måde vil dit barn kunne opnå flere positive følelser end gennemsnittet af børn.