Kendetegn

Indadvendt, udadvendt eller nyhedssøgende

70 % af alle særligt sensitive børn er indadvendte, mens 30 % er udadvendte. Nogle er samtidigt nyhedssøgende.

Når særligt sensitive børn let forveksles med indadvendte, er det fordi de to karaktertræk har noget til fælles. Det rige indre liv og den dybere refleksion, som særligt sensitive børn har er sammenfaldende med det indadvendte karaktertræk for almindeligt sensitive børn. Hverken indadvendte eller særligt sensitive behøver mange oplevelser. De har et rigt indre liv og næres af deres egne tanker og fantasier. De bruger meget energi på refleksion og på at bearbejde indtryk.

Indadvendt, udadvendt eller nyhedssøgende?

1.

Indadvendt

En indadvendt person er et menneske, som interesserer sig mere for det indre liv end for den materielle verden. Og det er vel at mærke ikke udelukkende personens eget indre liv, men lige så vel andres.

Hvis dit barn er indadvendt opsøger det typisk voksne, da det oplever, at børn på deres egen alder kan virke banale, trivielle og kedelige at lege med. Det særligt sensitive barn er videbegærligt og foretrækker dybe samtaler og gerne på tomandshånd eller i en gruppe, hvor personerne har fælles interesser, da det finder småsnak anstrengende. Det vil ikke være vild med at være i store grupper, men vælger hellere mindre sammenhænge, som kræver mindre af barnet. Det er heller ikke ualmindeligt, at det indadvendte særligt sensitive barn lige pludselig trækker sig fra en menneskemængde, når det mærker tegn på overstimulering.

Når de 70 % af de særligt sensitive børn er indadvendte giver det god mening, fordi det er lettere at reflektere dybt alene eller i mindre grupper, hvor man ikke så let bliver overstimuleret. 

Sådan støtter du dit indadvendte særligt sensitive barn

Accepter, at dit barn fungerer bedst, når det får tid til reflektion og har dybe samtaler også selv om det er med mennesker, som er ældre end dit barn. Hjælp samtidigt dit barn med at socialisere ved at lave legeaftaler med jævnaldrende børn. Husk dog altid, at dit særligt sensitive barn har brug for mentale pauser mellem aktiviteter.

2.

Udadvendt

Det har vist sig, at nogle særligt sensitive børn både har den indadvendtes dybde og samtidig er socialt udadvendte og har det godt i sammenhænge med mange mennesker. Disse vil typisk være omgivet af mange mennesker i deres dagligdag, så det for dem føles trygt og hjemligt at være blandt mange. Måske har de en stor søskendeflok eller bor i et kollektiv. En anden grund til, at særligt sensitive kan blive socialt udadvendte, kan skyldes et socialt pres. Hvis det særligt sensitive barn vokser op i en familie, hvor det anerkendes når det er friskt og udadvendt, vil det tilegne sig denne adfærd.

Hvis dit særligt sensitive barn er udadvendt, vil det ikke være grænseløst udadvendt. Det vil have brug for lige så meget tid, hvor det er tilbagetrukket og sorterer indtryk, som det indadvendte sensitive barn har.

At være særligt sensitiv og udadvendt er en særlig udfordring. Frustrationen kan blive stor, fordi det udadvendte særligt sensitive barn har lyst til langt mere selskabelighed end det kan holde til. Det er også en frustration, som de indadvendte deler, bare i mindre grad.

Sådan støtter du dit udadvendte særligt sensitive barn

Hjælp dit udadvendte særligt sensitive barn med at planlægge pauser i løbet af dagen. Selv om dit særligt sensitive barn måske vil protestere, fordi det ikke vil gå glip af eksempelvis en fødselsdag eller legeaftale, så er du nødt til hjælpe dit barn med at undgå overstimulering. Når dit udadvendte særligt sensitive barn har lært sig selv at kende, vil det være dig taknemmelig for, at du lærte det at mærke sig selv og sætte grænser.

3.

Nyhedssøgende

Nogle særligt sensitive børn er nyhedssøgende samtidigt med, at de enten er indadvendte eller udadvendte. De har både let ved at komme til at kede sig og let ved at blive overstimulerede. Her er det virkelig en udfordring at finde balancen.

Det nyhedssøgende særligt sensitive barn keder sig ved gentagelser og bliver rastløs ved for meget rutine. Til gengæld opnår det energi af spændende nye oplevelser.

Det kan se ud som om det nyhedssøgende barn skaber problemer for sig selv. På trods af, at han eller hun let bliver overstimuleret opsøger det nyhedssøgende barn nye indtryk og bliver udmattet. Efterfølgende kan mange have en tilbøjelighed til at bebrejde sig selv. Det er der ingen grund til, for det er et medfødt vilkår, som dog kan være vanskeligt at balance. Det er lidt som at køre bil med den ene fod på speederen og den anden på bremsen.

Sådan støtter du dit nyhedssøgende særligt sensitive barn

Lær dit nyhedssøgende særligt sensitive barn at der er nogle ting og gøremål, der bare er kedelige og skal gøres. Det kan være alt lige fra at rydde op til at lave lektier. Dit nyhedssøgende barn skal også lære at være vedholdende, da det kan have tendens til hurtigt at hoppe videre til noget nyt og mere spændende. Såfremt der ikke stilles krav til det nyhedssøgende barn i det daglige, vil det kunne få vanskeligheder ved at begå sig blandt andre mennesker senere i livet.