Kendetegn

Fysisk sensitivitet

Særligt sensitive børn har en evne til at registrere små nuancer

En smuk blomst, et kram, noget lækkert at spise osv. kan virke meget berigende for det særligt sensitive barn. Omvendt kan støj, et fald på knæet, kradsende tøj eller ubehagelig lugt osv. opleves meget overvældende og generende. De positive spor af velvære, afspænding, indre ro og energi er tydelige i det sensitive nervesystem. Men det er de negative spor efter træthed, kulde, smerte, tørst eller sult også.

Sådan støtter du dit barn

1.

Accepter dit barns præmisser som særligt sensitive

Barnets reaktioner på ubehag er ikke noget, det finder på, og det overdriver ikke for at få opmærksomhed. Det er sådan, det oplever de fysiske gener. Undgå at bebrejde barnet, for det et vilkår, at det er født med et mere fintfølende nervesystem end almindeligt sensitive mennesker.

Da det særligt sensitive barn oplever verden meget intenst, er det så uhyre vigtigt, at det føler sig anerkendt, for lige præcis det skønne og unikke individ, det er.

2.

Træn dit barn i selvkontrol og giv det strategier til at mestre fysiske udfordrende indtryk

Hjælp dit barn ved at skabe struktur i hverdagen og forbered det på, hvad der skal se i fremtiden. Det særligt sensitive barn foretrækker rutiner og genkendelighed og bliver let stresset over uforudsigeligheder. Det har endvidere et stort søvnbehov og mistrives ofte ved for lidt søvn.

Dit barn kan lære at håndtere smerte gennem sportslige oplevelser og lysten til at smage nye madvarer kan vækkes, hvis du inddrager dit barn i madlavningen.

Det er så afgørende for dit særligt sensitive barn, at det jævnligt i løbet af en dag får afbalanceret dets nervesystem gennem pauser.

Lav nogle stillestunder derhjemme, hvor barnet fordyber sig f.eks. ved at tegne eller læse eller spil noget beroligende musik for dit barn. Massage eller meditationer er også rigtig godt, da det vil hjælpe dit barn til at kunne mærke roen i kroppen. Eller bosæt dig i rolige omgivelser eller tag det med ud i naturen, da den har en beroligende effekt på sindet og nervesystemet.

Lær dit barn at bruge – og være taknemmelig for – de gaver, den fysiske sensitivitet giver.