Børn har ifølge børnepsykiater Pia Jeppesen problemer ikke diagnoser!