Min mission

Jeg vil hjælpe sensitive børn, unge og voksne med at opnå et lykkeligt liv i balance - uden brug af diagnose eller medicin

Psykiatriske diagnoser og deres anvendelse er blevet så udbredt, at man kan tale om en reel diagnosekultur. 

Psykiatriske diagnose-termer er kommet til at dominere vores sprog, vores selvopfattelse og vores hjælpesystemer. 

Det er en udvikling, der er gået stærkere i de seneste 15-20 år, da denne bestemte type logik og rationalitet resulterer i en forståelse af, at det er den måde, der fungerer bedst. Systemet er blevet indrettet og indstillet på, at det er denne måde, vi agerer på, og det bliver derfor også på den måde, systemet forvalter.

Vi ser derfor, at rigtig mange børn og unge i dag får psykiatriske diagnoser og medicineres for psykiske ubalancer.

I mit arbejde med mennesker, der i en periode oplever at føle sig psykisk udfordrede er jeg optaget af at finde årsagen og afhjælpe ubalancen via konkrete ændringer i den pågældendes tankegang og hverdagsrutiner.

Ofte starter psykiske problemstillinger i vores tanker, men rammerne omkring individet har også en stor indvirkning på vores psykiske trivsel.  

Mangler du overskud i din hverdag på grund af dit barns mistrivsel?

Eller er dit liv blevet stresset på grund af din bekymring om dit barns trivsel?

Er familien ved at bryde sammen under presset og føles det på en måde helt uoverskueligt?

Har du selv svært ved at kunne leve op til samfundets mange krav og forventninger?

Så har du sikkert allerede prøvet forskellige tiltag for at løse det.

De fleste, som kommer hos mig, har forsøgt at løse udfordringerne ved at søge hjælp i deres barns institution eller skole eller har haft opsøgt lægen eller kommunen uden dog at have opnået den ønskede effekt - en hverdag fuld af livsglæde og lykke.

En psykisk ubalance kan undgås, når man ved hvordan - helt uden diagnose og medicin!

Jeg har hjulpet mange børn, unge og voksne med at få genskabt balancen i livet.

Og hvorfor – fordi alle har ret til at være lige den, de er - uden en stigmatisering. 

Når jeg har med et menneske at gøre, der kan have svært ved at overskue sin hverdag og oplever lettere psykiske ubalancer, så er det væsentlige for mig at møde individet med en erkendelse af, at vi alle rummer nogle unikke kvaliteter, som beriger vores indre liv på et dybt plan og bidrager til at gøre livet meningsfuldt.

Har du styr på dine tanker?

Jeg hjælper dig og/eller dit barn med at finde hjem i dig/sig selv, komme bedre i kontakt med følelserne og lære at styre tankerne i en positiv retning.

Når frygten ikke længere får lov at tage styringen i livet, så vil man kunne opleve, at livet føles langt lettere og giver mere værdi og mening.  

Vores sanser påvirker vores sindstilstand.

Vi oplever vores verden gennem vores sanser. Mange mennesker oplever i dag at blive overstimuleret dagligt på sanselige indtryk, især visuel og auditiv støj. Da vores sanser påvirker vores følelser på godt og ondt er det vigtigt at være bevidst om, hvilke situationer og miljøer, der beriger dig og/eller dit barn sanseligt og hvilke, der dræner. 

I dialog med dig, hjælper jeg dig med at indrette din hverdag efter dit barns og/eller dine personlige behov.

Jeg bistår dig og/eller dit barn med at genfinde håbet om en lysere, lettere og mere lykkelig fremtid gennem samtaleterapi, relationsarbejde samt støtte og vejledning til at foretage de rette justeringer i din hverdag. 

Hjælpen er nær! 

Psykiske ubalancer er ofte et udtryk for, at der er behov for justering i rammerne omkring individet og at det har brug for at blive mødt på en anden måde. IKKE, at der er noget permanent galt med barnet, den unge eller den voksne. 

Er du forældre til et udfordret barn eller arbejder du professionelt med børns trivsel, så tilbyder jeg rådgivning og undervisning, som vil kunne hjælpe dit barn på vej imod et lykkeligt liv i balance.

Læs mere her

Kunderne siger