Forløb

Brug for mentorhjælp til studiet og/eller eksamen?

Book en mentor, der kan hjælpe din søn eller datter sikkert gennem studiet og/eller eksamensperioden

Er du bekymret for, om din søn eller datter ikke vil klare sin folkeskoleeksamen eller eksamen ved sin gymnasielle eller videregående uddannelse?

Oplever du som forældre, at din søn eller datter ofte kan føle sig stresset, overvældet af indtryk eller sågar afmægtig i situationer op til og eventuelt også under eksamen? 

Genkender du, at din søn eller datter giver udtryk for, at han eller hun ikke føler sig god nok eller godt nok forberedt til at kunne bestå eksamen eller få en god karakter? 

Trækker din søn eller datter sig ind i sig selv og er svær at komme i kontakt med i eksamensperioden eller bekymrer det dig, at han eller hun har meget let til tårer eller udtrykker agression over det mindste krav fra dig?

Er din søn eller datter tidligere dumpet til eksamen eller har valgt ikke at fremmøde til eksamen på grund af et for højt stressniveau eller angst?

Hvis du kan nikke genkendende til meget af ovenstående, så er du landet det rette sted.

 

Jeg er universitetsuddannet og terapeutisk mentor for en lang række universitetsstuderende, der oplever udfordringer med:

- lavt selvværd,

- at håndtere stressede situationer,

- at skabe overblik,

- at foretage prioriteringer,

- at planlægge studietiden og eksamensperioden effektivt,

- at finde balancen mellem studie og fritid,

- at have overskud til at række ud efter hjælp og

- at mangle mod til at opsøge andre medstuderende. 

 

Mange af de studerende, jeg er mentor for, oplever udfordringer med angst, depression eller andre forbigående lettere psykiske lidelser. Jeg har derfor stor erfaring med at guide unge mennesker, der kan føle sig overvældede eller stressede, godt igennem studiet og eksamener. 

Din søn eller datters proces

I fællesskab laver vi en simpel, konkret og visuel plan over hele studieforløbet og/eller eksamensperioden. Vi arbejder også med ugeplaner, der kan rumme alt lige fra studierelevante gøremål samt personlige aktiviteter eller rutiner. Disse planer sikrer, at din søn eller datter kommer trygt og godt igennem sit studie og/eller sine eksamener.

Vi taler om og tilrettelægger, hvordan din søn eller datter bedst kan forberede sig op til undervisningen og eksamen. Vi tager højde for din søn eller datters personlige læringsstil og øvrige særlige behov. 

Vi arbejder herudover også kognitivt med følelser, tanker og begrænsende overbevisninger, der ofte er dem, der spænder ben for evnen til at præstere.

Din søn eller datter får støtte og hjælp til at bevare motivationen og optimismen, der vil bidrage til, at han eller hun vil kunne trives med at studere og klare sig godt til eksamen. 

Ved en fælles indsats og udvalgte værkstøjer sikrer vi, at din søn eller datter kan finde overskud og motivation til at studere. Ligeledes får din søn eller datter optimeret sin forberedelsestid, øget sin koncentrationsevne og hukommelse og forbedret muligheden for at klare sig godt til eksamen.

Dit søn eller datters udbytte

  • Klarhed og overblik over studiet, hverdagen og eksamenspensum.
  • Bevidsthed om sin læringsstil, der kan optimere din søn eller datters forberedelse og medføre en større forståelse for pensum,
  • En visuel plan over vigtige datoer og prioriteringer under eksamensperioden, 
  • Hjælp til at skabe sig den fornødne ro til fordybelse,
  • Øget koncentration og en bedre hukommelse  
  • Simple, brugbare værktøjer til at holde stress eller angst for døren op til og under eksamen
  • Mental styrke til at gennemføre eksamen 
  • Øget selvværd 
  • En vellykket eksamen 

Praktisk

Forløbet foregår enten på Teglværksbakken 5, 3140 Ålsgårde, hjemme hos din søn eller datter, på studiestedet eller via Skype. 

Vi mødes ca en gang om ugen eller efter behov. 

Hvornår 

Samtalerne foregår, når det passer dig. 

Ring til mig på 2713 8293, så finder vi ud af, hvordan og hvornår det bedst vil kunne passe dig. 

Pris

700 kr. pr. time eller 

500 kr. pr time. ved køb af et forløb på 10 gange.